Israel gniffelt om uitbarsting van Sarah Netanyahu

Een golf van roddels en beledigingen overspoelt de Israelische politiek. Onder anderen Sarah Netanyahu is zich te buiten gegaan.

TEL AVIV, 28 JUNI. Het niveau van het Israelische politieke debat wordt in een draaikolk van persoonlijke aanvallen en beledigingen dagelijks lager. De eruptie van frustraties vreet volgens president Ezer Weizman aan het respect van de burgers voor hun leiders en de democratie. “Maak er een einde aan”, zei hij.

Sarah Netanyahu, de echtgenote van premier Benjamin Netanyahu, spande deze week de kroon in de kroniek van Israelische schandalen. Tijdens de opnamen voor een tv-vraaggesprek kwam zij via de invalshoek van het eerdere overspel van haar man uit op Shimon Peres “van wie niemand vraagt wat hij in New York uitspookt”. De altijd op de achtergrond gebleven Sonia Peres, vrouw van Shimon, kreeg van de Sarah de volle laag. Ze omschreef haar als een stom mens dat in het leven niets beter weet te doen dan borden wassen en kaarten. “Dat betekent niet dat ik hetzelfde moet doen. Ik ben een hoog opgeleide (kinderpsychologe), actieve vrouw.”

Sarah ratelde door terwijl de camera's liepen. Na Sonia Peres werd de charmante vrouwelijke minister Limor Livnat op de korrel genomen: “Het enige dat Livnat wil is de vrouw van de premier ten val brengen”, zei ze. Voordat de interviewster te horen kreeg dat “ze met bloed in de ogen” het vraaggesprek afnam, liet de opgewonden Sarah zich tegenover haar ontvallen “dat jij niet weet wat Bibi (Netanyahu) echt van Limor Livnat denkt”. Op dat moment besefte Sarah dat ze te ver was gegaan en liet ze de camera's stoppen. Na een kalmeringssessie van een half uur was ze bereid het vraaggesprek voort te zetten op voorwaarde dat de problematische delen niet zouden worden uitgezonden.

De tv heeft dat verzoek gerespecteerd. Wie zijn de vele parlementsleden die met haar een “affaire” wilden? Tijdens het vraaggesprek noemde ze namen. Die liggen nu op de band in de kluis van de Israelische televisie. Ongetwijfeld komen ze boven water. En wie zijn de politici die volgens het inzicht van Sarah in de Israelische politieke verhoudingen hun vrouwen bedriegen? Ook die namen zitten in de kluis. 'Wilde Sarah' heeft haar man, die ooit via de televisie toegaf zijn vrouw met een andere dame te hebben bedrogen, in verlegenheid gebracht. Israel gniffelt om deze zaak.

Veel ernstiger zijn de verbale botsingen tussen premier Netanyahu en de socialistische oppositieleider Ehud Barak. Minister van Justitie Zachi Hanegbi gooide deze week olie op de politieke hartstochten toen hij Barak (ex-chef staf en meest gedecoreerde soldaat van Israel) in het parlement voor een lafaard uitmaakte die gewonde soldaten in de steek liet. Dat zou in 1992 zijn gebeurd tijdens een oefening van een elite-eenheid van het leger. Volgens Israelische bronnen oefende de eenheid om de Iraakse president Saddam Hussein te vermoorden. Een raket die tijdens deze oefening werd afgevuurd, trof een groep soldaten. Barak ontkent de plaats van het ongeluk te hebben verlaten voordat de laatste gewonden naar een ziekenhuis werden gevlogen.

Hanegbi heeft in overleg met Netanyahu besloten dit tragische voorval aan te grijpen om de persoonlijkheid van Barak in diskrediet te brengen, zoals eerder met Peres werd gedaan. Barak schoot emotioneel terug: “Joni (Netanyahu) zou zich (over deze aanval op hem) hebben geschaamd”, zei hij. Joni, de lievelingsbroer van Netanyahu, sneuvelde tijdens de Israelische ontzetting van in Entebbe door Palestijnen gegijzelde passagiers van een vliegtuig van Air France. Joni diende evenals Benjamin Netanyahu onder Barak in de elite-eenheid van het leger.

“Dat is een vuile aantijging van een kleine man”, reageerde Netanyahu. “Barak probeerde me pijn te doen op de plek die het gevoeligste is bij de familie van de rouw”.

Terwijl in de media de aandacht enkele dagen op de emoties lag is Netanyahu er wel in geslaagd een regeringscrisis te bezweren. De breuk met de minister van Buitenlandse Zaken, David Levy, is voorlopig gelijmd en de weg is vrijgekomen voor de benoeming van Ariel Sharon als minister van Financiën en diens opname in de kleine club die de grote politieke beslissingen in het vredesproces moet nemen. Enkele opiniepeilingen wijzen dit weekeinde uit dat Netanyahu veel punten op Barak heeft verloren. Indien er nu verkiezingen voor het premierschap zouden plaatshebben zou Barak glansrijk van Netanyahu winnen.

    • Salomon Bouman