Ironie

In de column van Hugo Camps (21 juni) komt de volgende passage voor: “Een of andere rare bisschop uit Breda”.

Ik vind die passage onbehoorlijk en wat erger is onverdiend. Monseigneur M. Muskens is een bisschop die doet wat van een bisschop verwacht moet worden: opkomen van de zwakkeren. Ironie is soms leuk, maar in dit geval misplaatst.

    • Mr. A.B. Hoytink