Huurkoop

Huurders die hun woning kopen, hebben binnenkort recht op subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting. Deze zogeheten koopgewenningsbijdrage geldt (mede afhankelijk van het inkomen) voor een periode van vijf jaar.

Uitgaande van een rente van zeven procent zal de maximale bijdrage per huishouden voor het eerste jaar uitkomen op gemiddeld 1000 tot 1500 gulden netto. De regeling treedt op 1 oktober in werking, maar heeft een terugwerkende kracht tot 23 mei. Het kabinet hoopt het eigen woningbezit onder lagere en middeninkomens op deze manier te stimuleren. Volgens het ministerie zullen per jaar ongeveer 10.000 huishoudens de subsidie aanvragen.