Grote ronden

Met de Tour de France voor de deur is het aardig enige duidelijkheid te scheppen rond het begrip 'grote ronde'. De wielerwereld ziet als grote ronden: die van Frankrijk, Italië en Spanje (ronden van drie weken lang), eventueel ronden als de Ronde van Zwitserland, en de Dauphiné Libéré (rond de tien dagen).

Natuurlijk valt te twisten over wat groot is. In geen geval is de vierdaagse ronde 'Route du Sud' groot. NRC Handelsblad echter schrijft op 25 juni doodleuk over Patrick Jonkers overwinning in deze ronde: “de Nederlandse Australiër maakte met de eerste grote rondezege uit zijn carrière de hoge verwachtingen waar.”

Ik begrijp dat wielerliefhebbers in de zware tijd die de Nederlandse wielersport doormaakt blij moeten zijn met Jonkers' overwinning. Ik ben dat ook. Maar het lijkt me overdreven om deze ronde - waaran de redactie niet eens vermeldt waar hij wordt gehouden, hoe zwaar hij was etcetera, tot grote ronde te promoveren. Jonker zal de hoge verwachtingen pas waarmaken als hij in een echte grote ronde (Tour de France bijvoorbeeld) goed presteert. Die hoeft hij dan niets eens te winnen.

    • Renzo Verwer Amsterdam