Fraude (2)

Bestuurders van ondernemingen die meewerken aan een opzetje om de belastingen of sociale premies te ontduiken, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de naheffing, inclusief een boete van 100 procent.

De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft deze week ingestemd met deze interpretatie van de Wet op de loonbelasting. Eerder had het gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat de wet niet toelaat dat bestuurders een boete moeten betalen.

De Hoge Raad vindt wel dat er sprake moet zijn van zware bewijslast. Om een boete van 100 procent op te leggen, moet de inspecteur bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld.