EU-stemrecht in gemeenteraden

BRUSSEL, 28 JUNI. De Europese Commissie heeft aangekondigd België en Frankrijk voor het Europese Hof van Justitie te zullen dagen omdat burgers uit andere lidstaten van de Europese Unie in deze landen geen stemrecht hebben bij gemeenteraadsverkiezingen.

In 1991 is in het Verdrag van Maastricht overeengekomen dat uiterlijk in 1996 de wetgeving in de EU-lidstaten moest zijn aangepast waardoor alle EU-burgers lokaal stemrecht zouden krijgen. In België is een herziening van de grondwet nodig. Daarvoor is steun van tweederde van het parlement vereist, maar die is nog niet in zicht. Vlaamse politici zijn bang dat in Brussel en omringende gemeenten de positie van Vlamingen in gemeenteraden wordt verzwakt.