Dijkstal geeft volgende week uitsluitsel

DEN HAAG, 28 JUNI. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) zal begin volgende week de Tweede Kamer informeren over de vraag of de Rotterdamse korpschef Brinkman zal worden ontslagen, en zo ja, wie hem opvolgt. Ook zal Dijkstal beoordelen of korpsbeheerder Peper zorgvuldig is opgetreden in het conflict met Brinkman. Mogelijk keert de Tweede Kamer daarna van zomerreces terug om met Dijkstal over de affaire-Brinkman te spreken. Dat zei de bewindsman gisteren na afloop van de ministerraad, waar hij premier Kok verving.

Dijkstal heeft maandag een gesprek met de korpschef, waarna hij snel een beslissing over het slepende conflict wil nemen. Korpschef Brinkman raakte enkele maanden geleden in conflict met de ondernemingsraad van de Rotterdamse politie en daarna ook met de verantwoordelijke bestuurders van het regiokorps, zoals de Rotterdamse burgemeester Peper.

VVD-leider Bolkestein zei gisteravond in het programma 2Vandaag dat bij de volgende formatie bekeken moet worden of de Politiewet niet moet worden terrugedraaid. Dan moet “degelijk en duchtig” worden gesproken over de verdeling van de verantwoordelijkheden bij de politie, aldus Bolkestein.

De liberale voorman vindt dat alles wat er de afgelopen periode rond de geplaagde korpschef is gebeurd niet deugt. “Het lijkt naar niets. We moeten grondig kijken naar wat er precies gebeurd is en waarom.” CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer bepleitte gisteren voor het Radio 1 Journaal zelfs een parlementair onderzoek.

Minister Dijkstal zei het af te keuren dat iedereen die bij de crisis in het Rotterdamse politiekorps is betrokken, de publiciteit zoekt. Ook het lekken van brieven en rapporten over de kwestie zijn hem een doorn in het oog. “Ik heb er heel veel moeite mee dat verantwoordelijke mensen, geen uitgezonderd, steeds in de publiciteit treden”, zei Dijkstal.

Veel stukken over de kwestie liggen snel op straat, vertrouwelijk of niet. Zo lekte gisteren nog een brief uit waarin Peper aan Dijkstal schreef dat Brinkman psychisch niet geschikt is voor zijn functie. Dijkstal bevestigde het bestaan ervan, maar hij noemde het “een hele slechte zaak” dat stukken steeds in onbevoegde handen terecht komen.

Dijkstal vindt wel dat het conflict met Brinkman door het mediaoptreden van Peper en de 21 andere burgemeesters in het Rijnmondgebied een “andere dimensie” heeft gekregen, zo zei hij gisteravond in Nova. Maar maatregelen tegen Peper als korpsbeheerder zijn volgens de huidige Politiewet niet mogelijk. “Niemand is de baas van de korpsbeheerders”, aldus Dijkstal. “Dat is ook wat ik veranderd wil zien in de wet.”