Computerleverancier

In het artikel 'Doe goed maar niet in stilte' (17 juni) is een storende fout geslopen.

Tot twee maal toe wordt gerefereerd aan ons bedrijf, computerleverancier Sun Microsystems uit Amersfoort, als Sum Microsoft Systems. Dit is om twee redenen vervelend. Ten eerste omdat Microsoft en Sun Microsystems twee absolute tegenpolen zijn, die liever niet met elkaar verward willen worden. Ten tweede omdat het artikel juist beschrijft dat het “goed doende” bedrijf ook graag in de positieve context genoemd wil worden. Door deze consequente verbastering van de naam maakt u dit juist voor Sun Microsystems onmogelijk.

    • Sun Microsystems Nederland
    • Marjolein Klaassen