Boete eigenaar Panorama Mesdag na fout bij restauratie

DEN HAAG, 28 JUNI. De politierechter in Den Haag heeft de beheersvennootschap van Panorama Mesdag vrijdag veroordeeld tot het betalen van een boete van 20.000 gulden, waarvan 10.000 voorwaardelijk. De officier van justitie had een boete van 50.000 gulden geëist.

Bij de verdoeking van het Panorama zijn de vluchtige stoffen tolueen en xyleen vrijgekomen. Tenminste een van de restauratiewerkers is daaraan blootgesteld zonder adequate bescherming.

De politierechter achtte het in gevaar brengen van de gezondheid en het milieu bij de verdoeking van het levenswerk van de Haagse schilder Mesdag bewezen. Maar van opzet is volgens hem geen sprake geweest. De restauratie van het Panorama Mesdag werd vorig jaar voltooid. (ANP)