Beleggers vrezen eenrichtingsverkeer

ROTTERDAM, 28 JUNI. De Nederlandse beleggers vrezen dat het nieuwe communicatiekanaal dat de relatie tussen aandeelhouders en bedrijfsdirecties moet versterken te veel eenrichtingsverkeer wordt. Zij willen dat niet alleen de bedrijfsdirecties maar ook de aandeelhouders gebruik kunnen maken van het nieuwe systeem.

Op dit moment bereiden de in de Veuo verenigde Nederlandse beursfondsen een proef voor met het communicatiekanaal, waaraan vier of vijf bedrijven zullen deelnemen. De Veuo heeft over de wens van de beleggers nog geen officieel standpunt ingenomen. Over het systeem wordt inmiddels in diverse gremia al anderhalf jaar gepraat.

“Het moet een actief communicatiekanaal voor de onderneming en voor beleggers zijn”, zegt directeur drs. P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die samen met voorzitter drs. C. van Rees van de ondernemingspensioenfondsen het tweerichting karakter heeft bepleit bij de bedrijven. De VEB en de professionele beleggers willen ook eigen voorstellen aan alle aandeelhouders van een bedrijf kunnen voorleggen en de directies geen monopolie geven.

Via het communicatiesysteem, dat begin volgend jaar operationeel moet zijn, kunnen beleggers per volmacht gaan stemmen (proxy voting) over onderwerpen op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen. Het systeem moet de betrokkenheid van aandeelhouders bij ondernemingen vergroten en is een van de aanbevelingen die de commissie-Peters (bestaande uit beleggers, topondernemers en experts) deze week deed voor grotere invloed van kapitaalverschaffers.

Over deze aanbevelingen moet volgend jaar op de aandeelhoudersvergaderingen worden gediscussieerd. Het directe communicatiekanaal sluit aan op de grotere invloed die de commissie-Peters aan beleggers geeft om eigen onderwerpen op de agenda van vergaderingen te zetten.

Doordat aandelen in Nederland, in tegenstelling tot Amerika en het Verenigd Koninkrijk, niet op naam zijn gesteld, weten bedrijven formeel niet wie hun aandeelhouders zijn. Alleen hele grote aandeelhouders, met meer dan 5 procent van de aandelen, moeten zich melden.

Voor directe communicatie met de particuliere beleggers is de medewerking van de grote Nederlandse banken nodig, bij wie de meeste beleggers hun aandelen laten bewaren. Of het systeem volgend jaar ook klaar is voor alle beursgenoteerde bedrijven wordt op de beurs betwijfeld. “Ik durf daar geen uitspraak over te doen”, aldus een hoge beursfunctionaris.

Over een paar weken moet duidelijk zijn welke bedrijven gaan meedoen aan het proefproject. De deelnemers moeten de kosten dragen voor aanpassing van de computersystemen bij de grote banken en voor de mailings naar de beleggers met de vraag of zij willen meedoen. Hoeveel het systeem gaat kosten is nog onduidelijk.