AOW

Tabel: Met ingang van 1 juli 1997 worden de uitkeringen op grond van een aantal sociale verzekeringswetten verhoogd. Dit als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen.

Wat betreft de AOW leidt de wijziging er toe dat bijvoorbeeld een echtpaar waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en alleen AOW ontvangen, er netto ongeveer 15 gulden per maand op vooruit gaan. De totale netto uitkering voor het echtpaar komt daarmee op 1926,50 gulden per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. Alleenstaande AOW'ers krijgen een uitkering die gelijk is aan 70 procent van het netto minimumloon.

Deze groep gaat er per maand ongeveer 11 gulden op vooruit. De genoemde bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.