Animo voor luchtmobiele brigade taant

ROTTERDAM, 28 JUNI. De landmacht heeft voor de luchtmobiele brigade in de eerste helft van dit jaar veel minder jonge militairen kunnen aanstellen dan vorig jaar. Op 1 juni was nog geen 75 procent van het geplande aantal rekruten aangesteld.

Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) op Kamervragen. In voorgaande jaren kwam de luchtmobiele brigade gemiddeld aan 90 procent van het gevraagde aantal rekruten.

Het ministerie van Defensie geeft tegenstrijdige verklaringen voor het afnemende aantal rekruten bij de luchtmobiele brigade. Eén woordvoerder van de staatssecretaris vermoedt dat de terugloop is toe te schrijven aan het imago van de brigade sinds het debacle in de Bosnische moslim-enclave Srebrenica. De brigade kreeg twee jaar geleden veel negatieve publiciteit, omdat ze de enclave die ze beschermde in juli 1995 had overgeleverd aan de Serviërs.

Een andere woordvoerder denkt daarentegen dat Srebrenica gunstig was voor het aantal aanmeldingen bij de luchtmobiele brigade, want “alle reclame is reclame, zelfs negatieve reclame”. De terugloop dit jaar, komt volgens hem doordat de brigade sindsdien geen opvallende militaire acties heeft ondernomen “en dus geen publiciteit heeft gekregen”. De luchtmobiele brigade betreurde dat ze dit jaar niet naar Zaiïre werd uitgezonden, aldus de woordvoerder. Dan zouden ze meer rekruten hebben getrokken. Hij bestrijdt dat de brigade sinds Srebrenica een negatief imago zou hebben.

Het ministerie heeft in reactie op het tegenvallende aantal aanmeldingen zijn wervingsacties “nieuwe impulsen gegeven”: de reclamespotjes op de televisie worden steeds vaker uitgezonden. De omvang van de luchtmobiele brigade (2.700 personeelsleden) neemt niet af, omdat de brigade kan putten uit militairen met een tijdelijk contract die wel langer willen aanblijven. “Maar de bedoeling is wel dat er jongeren bijkomen”, aldus de woordvoerder.

De hele krijgsmacht spant zich sinds dit jaar extra in om aan het benodigde aantal rekruten te komen. Het leger kan voor het eerst niet meer putten uit de groep dienstplichtigen. Ook door de economische groei ziet het leger zich genoodzaakt om intensieve wervingscampagnes te voeren: “We hebben steeds meer concurrentie van bedrijven”, aldus de woordvoerders. Landmacht en luchtmacht kampen al enige jaren met een te klein aanbod aan technische personeel, maar het ministerie wijst erop dat de hele arbeidsmarkt met dat probleem te maken heeft.