Spanje blokkeert verdrag EU-Jordanië

LUXEMBURG, 27 JUNI. Spanje blokkeert een overeenkomst van de Europese Unie met Jordanië. Het is het niet eens met de hoeveelheid tomaten die Jordanië volgens het akkoord naar de EU mag uitvoeren. De overeenkomst werd in april al door onderhandelaars van de EU en Jordanië geparafeerd.

De overeenkomst met Jordanië behoort tot een reeks verdragen die de EU wil afsluiten met landen in het Middellandse-Zeegebied. Die verdragen behoren bij het Middellandse-Zeebeleid, waartoe de EU eind 1995 in Barcelona besloot. Tot nu toe zijn al overeenkomsten afgesloten met Israël, Tunesië en Marokko. Zuidelijke EU-lidstaten maken steeds vaker bezwaar tegen het openstellen van de EU voor landbouwproducten uit Middellandse-Zeelanden. Bij onderhandelingen over een associatieverdrag met Egypte vormen ook de landbouwproducten het grootste probleem. Zowel Jordanië als Egypte beschuldigt de EU ervan openstelling van markten te verlangen voor Europese industrieproducten, maar de EU-markt niet evenredig te willen openen voor hun landbouwproducten.

Tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gisteren heeft Spanje laten weten de overeenkomst met Jordanië niet te aanvaarden. Jordanië wil de onderhandelingen niet heropenen. De overeenkomst werd overigens in april namens de EU getekend door de Spaanse Eurocommissaris Manuel Marin. Ook bij de volgend jaar beginnende onderhandelingen over uitbreiding van de EU met Oost-Europese landen worden landbouwproducten een gevoelig punt. Dan gaat het om producten waarvan ook andere dan de zuidelijke lidstaten zo weinig mogelijk concurrentie op de huidige EU-markt willen.