Ramsj

Johannes Kautzky: Griekenland; vasteland en kusten. Ingenaaid, Cantecleer 1994, van ƒ 54,- voor ƒ 15,- Het Martyrium.

Deel uit de serie 'natuurreisgidsen' van Cantecleer, bestemd voor iedereen 'die rust en landschapsschoon verkiest boven de verlokkingen van het massatoerisme', aldus de flaptekst. Grondige informatie over onder meer geologie, klimaat, en flora en fauna, toegespitst op een dertigtal Griekse regio's waaronder de Nestosdelta en het Rodopigebergte. Bij De Boekenmarkt is te vinden: de Bed and breakfast guide 1995, een gids met korte, duidelijke omschrijvingen van zo'n drieduizend 'guest houses' en kleinschalige hotels in Engeland en Ierland (van ƒ 31,50 voor ƒ 15,-).

    • Henk Lagerwaard