Pas verschenen; Fictie; vertaald

Richard Wilbur: Liefde roept ons tot de dingen van deze wereld. Vert. door J. Eijkelboom, Wagner & Van Santen, 29 blz. ƒ 20,-

Tweetalige bundel met acht gedichten van de Amerikaanse dichter Richard Wilbur (1921). Zijn poëzie kenmerkt zich door een vast metrum en rijm en is vaak licht, soms ook humoristisch van toon. Uit Een melkdistel: 'Anoniem als cherubijnen/ boven de kribbe van God/ zweven witte zaden/ uit mijn gebarsten dop./ Wat voor macht bezat ik/ eer ik leerde zwichten?/ Verstrooi mij, grote wind:/ ik zal het veld bezitten.'