Nieuwe bestuursvoorzitter Yvonne van Rooy over de KUB in Tilburg; 'Juweeltje onder de universiteiten'

Tweede-Kamerlid Y. van Rooy wordt voorzitter van het bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). De KUB is “apentrots en reuzeblij”.

TILBURG, 27 JUNI. Al wordt het dan geen stad van 164.000 inwoners waar ze de leiding aan moet geven maar een universitaire gemeenschap met 10.000 studenten en 1.600 medewerkers, toch ziet mevrouw Yvonne van Rooy het als “een leuke kans”. Die kans werd haar geboden toen haar werd gevraagd voorzitter van het college van bestuur te worden van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. “Weliswaar een kleintje, maar niettemin een juweeltje onder de Nederlandse universiteiten met heel sterke economische en juridische faculteiten”, zei ze gisteren.

“En zoals u weet had ik al enige tijd interesse in deze dynamische stad getoond.” Daarmee doelde ze op haar gooi naar het burgemeesterschap als opvolger van G. Brokx. Daarin stak evenwel FNV-voorzitter J. Stekelenburg haar de loef af. Die trad half juni aan en zal aanstaande dinsdag in Tilburg recepiëren. “Second best dan, een troostprijs?” was gisteren de vraag. “Helemaal niet.”

Van Rooy, dochter van wijlen mr. dr. Charles van Rooy, oud-gouverneur van Limburg, is met haar 46 jaar de jongste universitaire bestuursvoorzitter ooit en bovendien de eerste vrouw in deze functie. “Het werd ook de hoogste tijd, daarmee wordt in ieder geval deze universiteit een stukje dichter bij de actualiteit geplaatst.”

Ze wil in haar bestuursperiode de nadruk leggen op de “k”. “Niet alleen van kwaliteit maar ook van katholiek. Het moet niet slechts blijven bij onderwijs en onderzoek alleen, maar je moet ook een bijdrage in de discussie willen leveren over de waarden die in het leven gelden. Het geeft een extra dimensie aan je leven als je ook op die manier aan die k invulling weet te geven.” In het weekblad HP/De Tijd omschreef ze zich als “niet conflicterend of oppositioneel en in harmonie proberend meningsverschillen op te lossen”.

Van Rooy werd in 1951 in Eindhoven geboren. Na haar universitaire studie rechten trad ze in dienst van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. In 1984 werd ze lid van het Europees parlement. In 1986 werd ze voor korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken en in 1990 bij de vorming van het kabinet Lubbers III werd ze dat weer tot augustus 1994. Bij de verkiezingen van dat jaar stond ze als tweede op de lijst van het CDA. Daarna keerde ze weer terug in de Kamer.

Dat ze een betrekkelijke buitenstaander is in de universitaire wereld is, zegt ze, niet helemaal waar. In Utrecht is ze lid van de interne adviesraad van de universiteit. Verder maakte ze deel uit van de raad van advies van de faculteit Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en was ze voor korte tijd lid van het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De Tilburgse universiteit, aldus een woordvoerder, is “apentrots en reuzeblij” met haar benoeming. De universiteit legde contact met Van Rooy toen eind april duidelijk werd dat ze geen burgemeester van deze stad zou worden. Via een wervings- en selectiebureau was toen al gebleken dat ze interesse in die functie had.

In Tilburg volgt ze op 1 september aanstaande dr. G. van Velthoven op. Daar zal ze Lubbers, die er hoogleraar Globalisering is, onder zich krijgen. Haar oude baas zei in een speciale editie van de Tilburgse universiteitskrant die gewijd is aan haar benoeming: “Ik denk dat het een goede keuze is, ook voor haarzelf.” Rector magnificus De Klerk: “Dat het CDA-gehalte met deze benoeming toeneemt, is zeker een punt. Maar ik denk dat het nogal voor de hand ligt dat een CDA'er wordt benoemd op een post waar de katholieke identiteit een belangrijke rol speelt.”

De rector, die tijdelijk het voorzitterschap waarnam, is lid van de VVD. Een lid van de club van afgestudeerden, de aannemer M. van der Linden uit Sint-Michielsgestel in hetzelfde blad: “Het is een pikante benoeming. Stekelenburg wordt de vroede vader van Tilburg en Van Rooy wordt nu een soort koningin-moeder. Heel bijzonder voor deze stad.”

    • Max Paumen