Meesterwerk

Niet gehinderd door enige bibliografische kennis breekt Ferd Op de Coul (CS 9-5) enthousiast een lans voor Theun de Vries' Het motet voor de kardinaal. Wij doen Theun de Vries geen recht, wanneer onvermeld zou blijven dat genoemd meesterwerk tussen 1960 en 1989 maar liefst zeven drukken heeft beleefd (ook als populaire Salamander).

Het werk werd vertaald in het Duits (Die Kardinalsmotette, 1962 en 1963) en in het Slowaaks (Kardinalske moteto, 1966). Deze gegevens zijn te vinden in Theun de Vries Bibliografie, samengesteld door Jan van Hattem en Dick Zandbergen (Amsterdam, 1994). De roman is dus zeker niet in de vergetelheid geraakt. In de herdruk van De Vries' literaire herinneringen (Meesters en vrienden, Den Haag 1981, p. 173) is het werk door een zetfout Het motel (!) voor de kardinaal gaan heten. Hoe geestig ook, laten we die titel maar snel vergeten.

    • Alfred M.M. Dekker