Lijst Securitel blijft voorlopig geheim

DEN HAAG, 27 JUNI. De lijst met technische voorschriften die niet zijn aangemeld in Brussel blijft voorlopig geheim. Volgens minister Wijers (Economische Zaken) draagt de 'groslijst' een voorlopig karakter en zou openbaarmaking 'misleidend' zijn.

Wijers zei dit gisteren tijdens een het tweede debat deze maand in de Tweede Kamer over het zogenoemde Securitel-arrest. In het debat verweten D66, PvdA en minister Sorgdrager (Justitie) het CDA op “onverantwoorde” wijze oppositie te voeren.

In het Securitel-arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat technische voorschriften die niet bij de Europese Commissie zijn aangemeld, niet toepasbaar zijn. In Nederland gaat het mogelijk om zo'n 360 wetten en regelingen. Wijers en Sorgdrager schreven maandag aan de Kamer hoe zij de gerezen problemen denken op te lossen: het bureau Berenschot zal uittekenen hoe beter aan de Europese richtlijn kan worden voldaan, niet-aangemelde regelingen en wetten worden opnieuw aangemeld en vastgesteld. Als eerste was gisteren de Wet wapens en munitie aan de beurt. Alle partijen wilden weten waarom het kabinet de lijst niet-aangemelde regelingen geheim houdt, maar alleen het CDA diende een motie in waarin openbaarmaking werd gevraagd. De motie werd afgewezen: de regeringspartijen namen genoegen met de uitleg van Wijers dat er op de lijst ook besluiten staan die bij nader inzien misschien niet hoeven te worden gemeld. Publicatie van zo'n 'groslijst' van besluiten die alleen maar mogelijk niet-toepasbaar zijn, schept slechts onrust, vond Wijers. CDA, VVD en D66 vroegen zich af of het één voor één opnieuw vaststellen van niet-aangemelde regelingen wel nodig is. Zij verwezen naar een artikel van prof. Barents in deze krant waarin deze medewerker van het Europese Hof woensdag suggereerde dat aanmelding ineens ook mogelijk zou zijn. Wijers antwoordde dat hij die mogelijkheid eerder dit jaar al heeft onderzocht en dat de kans van slagen gering is. Op aandringen van de VVD en D66 moest hij wel nogmaals toezeggen in Brussel te pleiten voor verduidelijking van de bewuste notificatie-richtlijn, zeker nu is gebleken dat ook voorschriften inzake de electronische snelweg eronder gaan vallen.

Kritiek op het aantrekken van het adviesbureau Berenschot wees Wijers als “merkwaardig” van de hand. De Kamer had immers twee weken geleden zelf gepleit voor een betere organisatie voor het aanmelden van voorschriften. “Mijn vingers jeukten om het zelf te doen”, erkende de voormalig organisatieadviseur, maar hij “heeft nog meer dingen te doen” en is bovendien te veel belanghebbende in deze kwesties die verscheidene ministeries betreft.

Inzake de eerste stap in de 'herstel-operatie' van het kabinet, de hernieuwde vaststelling van de wet wapens en munitie, ontstond een discussie tussen CDA-Kamerlid Koekkoek en de rest van de Kamer. Volgens Koekkoek ontstaat door de manier waarop het kabinet deze wet wil 'repareren' een “levensgevaarlijke situatie”. Duizenden pocessen-verbaal die onder de bestaande wet zijn opgemaakt, zouden de prullenbak in moeten.

Minister Sorgdrager vond dit een “volstrekt onjuiste weergave van de feiten”. Zij werd hierin gesteund door D66 en PvdA, die Koekkoek verweten met zijn uitspraken alleen onrust te willen aanwakkeren. Een door Koekkoek voorgesteld amendement zou ook in strijd met de grondwet zijn, omdat het eventueel ongeldige voorschriften alsnog met terugwerkende kracht geldig zou verklaren. Koekkoek kreeg zelfs geen steun van andere oppositiepartijen.