Langer leven kost miljarden extra

ROTTERDAM, 27 JUNI. Pensioenfondsen en verzekeraars zullen hun reserves voor de oude dagsvoorzieningen samen met ongeveer 6 miljard gulden moeten verhogen doordat mensen steeds langer leven. De kosten van de gezondheidszorg en de AOW stijgen eveneens aanzienlijk, zo verwacht de commissie levenstafels van het Actuarieel Genootschap op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachtingen van de Nederlandse bevolking die vanochtend zijn gepubliceerd.

De commissie komt op een stijging van de gemiddelde levensverwachting van mannen met 0,6 jaar naar 74,8 jaar, bij vrouwen met 0,2 jaar tot 80,7 jaar. Het Actuarieel Genootschap publiceert deze cijfers eens in de vijf jaar.

De voorzieningen van pensioenfondsen (500 miljard gulden per eind 1995) zullen met een procent verhoogd moeten worden doordat de uitkeringslasten voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen stijgen. Hetzelfde groeipercentage geldt voor de collectieve regelingen bij verzekeraars (100 miljard voorzieningen).

De AOW, die gefinancierd wordt met jaarlijkse heffingen over de werkende bevolking en (binnenkort) ook de belastinginkomsten, vergt jaarlijks 15 miljard gulden extra. De langere levensverwachting werkt ook door in de kosten van de gezondheidszorg, die door de vergrijzing toch al een stijgende trend vertonen. De commissie becijfert een stijging van 63 miljard gulden in 1994 naar 90 miljard gulden in het jaar 2000.