Klachtenprocedure EU over handelwijze BSE

BRUSSEL, 27 JUNI. De Europese Commissie is gisteren een klachtenprocedure begonnen tegen Nederland en negen andere EU-lidstaten, omdat zij niet correct hebben gehandeld bij het afhandelen van de affaire rond BSE, de gekke-koeienziekte.

Zo heeft Nederland niet gevraagd om officiële goedkeuring van alle bedrijven die dierafval verwerken. Ook zou een EU-richtlijn over het verwerken van dierafval bij hoge hitte niet goed zijn opgevolgd. Naast Nederland zijn ook klachten gedeponeerd tegen Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Zweden, Finland, Italië en Portugal. De klacht is het eerste stadium van een serie procedures, die kan leiden tot een officiële veroordeling door de Europese Commissie.

Volgens Europees landbouwcommissaris Fischler kan niet voorzichtig genoeg worden omgesprongen met alle wetgeving over BSE. “Een goed hanteren van wetgeving is van vitaal belang om BSE uit te roeien en de risico's voor de volksgezondheid te vermijden.”

Naast Nederland hebben ook de meeste andere lidstaten waartegen de klacht is neergelegd, zich niet gehouden aan de juiste temperaturen waarbij dierafval wordt verbrand. Tegen Groot-Brittannië, waar BSE het eerst is ontdekt, is geen officiële klacht ingediend. (ANP)