Kamer vraagt klaarheid over geheimhouding

DEN HAAG, 27 JUNI. De Tweede Kamer wil nieuwe afspraken met het kabinet maken over de vertrouwelijkheid van overheidsdocumenten. Volgens de Kamer bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke omstandigheden informatie door het kabinet geheim kan worden gehouden.

Dit bleek gisteren in het slotdebat over de technolease-affaire. In die zaak kwam het verscheidene malen voor dat het kabinet weigerde informatie, onder meer interne correspondentie tussen bewindslieden, openbaar te maken terwijl de Kamer dat wel wilde. Zo werd een uitgelekte brief van oud-staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën), waarin hij stelde dat de gunning van de technolease-constructie aan Philips in 1993 'eens maar nooit weer' was, om die reden nooit gepubliceerd.

De Kamer zette gisteren een streep onder de technolease-affaire. Een meerderheid acht de constructie in lijn met wet en jurisprudentie en meent dat er sprake is geweest van een gelijke behandeling voor in principe alle bedrijven.

Vannacht werd een motie van Witteveen (PvdA) en Mateman (CDA) aangenomen waarin wordt gesteld dat het huidige en het vorige kabinet het parlement correct en volledig over technolease hebben geïnformeerd. Eerder trok een werkgroep uit de Kamer, geleid door Wolters (CDA), al een zelfde conclusie met betrekking tot het vorige kabinet. Toenmalig staatssecretaris Van Amelsvoort was echter niet in staat het kabinetsbeleid op zijn ambtenaren over te brengen, stelde de werkgroep-Wolters.

Gisteren persisteerden alleen de fracties van GroenLinks en de SP in hun kritiek op de afhandeling van de technolease-affaire. Rabbae (GroenLinks) meent dat het vorige kabinet de Kamer onvoldoende informeerde. Hij stelde de afhandeling door dit kabinet van de affaire gelijk met de afronding van het IRT-debat, waaraan ondanks een langdurige parlementaire enquête geen personele consequenties werden verbonden. Poppe (SP) vindt dat het kabinet de Kamer “bewust essentiële informatie” is onthouden, een opvatting die eerder oud-minister De Vries (Sociale Zaken) in een persoonlijke brief over technolease aan premier Lubbers vastlegde. Een motie van afkeuring van de SP werd door een ruime Kamermeerderheid verworpen.

De technolease-affaire, aangezwengeld door een onderzoek van de Algemene Rekenkamer eind vorig jaar, krijgt nog een staartje door een lopend onderzoek van Europees commissaris Van Miert (mededinging).

Van Miert vermoedt dat technolease een vorm van verboden staatssteun is die ten onrechte niet in Brussel is aangemeld, mede omdat niet alle bedrijven gelijkelijk van de constructie gebruik konden maken. Van Miert maakte onlangs in het TV-programma Buitenhof bekend zijn onderzoek eind dit jaar te willen afronden.