Hooggerechtshof VS: niet helpen bij euthanasie

WASHINGTON, 27 JUNI. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren unaniem bepaald dat staten het recht hebben om hulp bij euthanasie te verbieden. President Clinton noemde deze uitspraak in een eerste reactie “een overwinning voor alle Amerikanen”.

Het Hooggerechtshof maakte twee arresten van de federale hoven van beroep van de staten Washington en New York ongedaan.Die hadden geoordeeld dat plaatselijke wetten die het een misdrijf maken voor artsen om geestelijk competente en terminale patiënten bij te staan als die hun leven willen beëindigen (doctor-assisted suicide) ongrondwettig waren.

President William Rehnquist van het Hooggerechtshof, die het arrest heeft opgesteld, schrijft dat “de geschiedenis van de juridische benadering van euthanasie in dit land in het teken stond, en zal staan van de verwerping van bijna alle pogingen om hulp bij euthanasie toe te staan”. In een persoonlijke noot voegde Rehnquist daar gisteren aan toe dat als assistentie bij euthanasie een grondrecht wordt, “de overheid minder goed in staat zal zijn gedeprimeerde of geesteszieke patiënten of degenen die lijden aan hardnekkige pijn te beschermen tegen suïcidale neigingen”. Rehnquist zei te hopen dat het nationale debat over euthanasie na dit arrest met volle kracht wordt voortgezet. Rehnquists' echtgenote stierf in 1991 aan kanker na een lang en pijnlijk ziekbed.

Euthanasie heeft de laatste jaren in de VS een debat ontketend dat qua intensiteit de controverse over abortus en de doodstraf naar de kroon steekt. Hulp bij euthanasie is niet in alle staten verboden, maar het Amerikaanse Congres nam in april een wet aan die verbiedt euthanasie te subsidiëren uit federale medische fondsen. Dat was volgens de wetgevers nodig, omdat de staat Oregon het plan had opgevat die fondsen te gebruiken voor wat eufemistisch 'comfort care' wordt genoemd. Amerikaanse artsen zijn in meerderheid tegen euthanasie. Toen het besluit van het Hooggerechtshof gisteren bekend werd op een conventie van de American Medical Association te Chicago, gaven de 475 afgevaardigden een staande ovatie.

Een vaste hoofdfiguur in het debat is Dr. Jack Kevorkian, die bij zijn tegenstanders de bijnaam 'Dr. Death' heeft. Hij heeft publiekelijk erkend sinds 1990 45 terminale patiënten te hebben geassisteerd bij euthanasie en heeft een 'doodsmachine' ontworpen die pijnloze zelfdoding in principe binnen bereik van elke Amerikaan brengt. Kevorkian is driemaal vrijgesproken van doodslag, en staat aan het begin van een vierde rechtszaak. Het betreft een euthanasiezaak rond een 54-jarige vrouw die leed aan multiple sclerose. Ondanks het besluit van het Hooggerechtshof zal hij zijn praktijk in de staat Michigan voortzetten, zo liet zijn raadsman Geoffrey Fieger weten. “Er is geen wet tegen euthanasie in deze staat.” (AFP, Reuter)