Groei Schiphol

AMSTERDAM, 27 JUNI. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met het standpunt van Burgemeester en Wethouders dat Schiphol op de huidige locatie mag groeien voorbij de op aandrang van de Tweede Kamer vastgestelde grens van 44 miljoen passagiers.

De coalitiefracties CDA, PvdA en VVD steunde het college, evenals de eenmansfractie van RPF/GPV. De rest was tegen. De raad beklemtoonde dat met het loslaten van de grens aan het aantal passagiers de vastgelegde grenzen voor milieuverontreiniging, lawaai en risico extra hard moeten worden.