Graal

Philips zal de komende jaren elke huiskamer ter wereld moeten voorzien vannieuwe produkten en aansluitingen. Dit is een gevolg van de digitale revolutie. Die visie bracht Philipsbestuurder Doug Dunn eerder deze week naar voren op een presentatie in de Amsterdamse Arena.

De vraag is: wèlke produkten gaat Philips in de huiskamer brengen? Evenals de concurrentie heeft Philips daarop vooralsnog geen antwoord. Bij gebrek aan een duidelijkheid schieten pc- en tv-makers met een hagel van produkten op het doelwit: een apparaat dat werkelijk aanslaat bij de consument.

De eerste exemplaren van de Web TV, Digitale Versatile Disk of Vélo zijn nog maar nauwelijks over de toonbank of Philips schiet opnieuw. Een cd-speler die kan opnemen en een digitale camera zijn de belangrijste nieuwe vindingen. De komende twee tot drie jaar, aldus Dunn, zijn de winstverwachtin- gen mager voor de nieuwe produkten waarmee Philips zich weer op de markt voor consumentenelektronica begeeft. Toch bombardeerde Dunn de opneembare cd-speler alvast tot 'Heilige Graal'. Dat wekt verbazing. Philips was juist voorzichtig geworden met vroege juichverhalen na de flops van cd-i en dcc. Of gaf Dunn juist een verkapte waarschuwing? De vertelling Conte del Graal van Chrétien de Troyes uit de 12e eeuw is niet voltooid en voor Perceval blijft de Graal onvind- baar. Binnenkort bij u thuis? Dolende Dunn op zoek naar een waardige opvolger van de cd-speler, waarvan er wereldwijd een half miljard zijn verkocht

    • Michiel van Nieuwstadt