Geen stemming over fiscaal verdrag Malta

DEN HAAG, 27 JUNI. De Tweede Kamer heeft gisteren niet gestemd over het belastingverdrag dat Nederland met Malta heeft gesloten. Dat gebeurde op verzoek van staatssecretaris Vermeend (Financiën) die vreesde dat een Kamermeerderheid tegen het nieuwe belastingverdrag zou stemmen.

Vermeend wil het uitstel benutten om nog eens over de situatie na te denken, aldus zijn woordvoerster. Bij een debat met Vermeend over de ratificatie van het verdrag bleek eerder deze week dat de fracties van CDA en VVD tegen het belastingverdrag zouden stemmen. Zo'n verdrag voorkomt dubbele belastingheffing. Normaal is de goedkeuring van een belastingverdrag door het parlement een politiek onomstreden kwestie, maar CDA en VVD vinden het niet acceptabel dat de staatssecretaris een vorm van belastingheffing met terugwerkende kracht heeft opgenomen in het verdrag. VVD en CDA zijn goed voor 65 van de 150 Kamerzetels. In de loop van deze week bleek dat een aantal kleinere fracties zich scharen achter het standpunt van CDA en VVD. In de zomer van 1995 is het nieuwe verdrag met Malta gesloten. Mocht het worden afgestemd dan blijft het oude verdrag van kracht.