'Fokker had hier nog bestaan'; Zuidoosten trekt ten strijde voor Haagse erkenning

DEN HAaG, 27 JUNI. Waar Amsterdam met zijn luchthaven Nederlands Airport nummer één is en Rotterdam met zijn zeehaven dé Seaport is, groeit Zuid-Oost-Nederland, dat wil zeggen het gebied rond Eindhoven, Helmond en Venlo, uit tot de nationale brainport.

Of de geachte volksvertegenwoordigers, die deze week in het Haagse perscentrum Nieuwspoort waren uitgenodigd, dat maar goed in hun oren wilden knopen en het uitdragen op momenten dat ze internationale contacten hadden.

“Ons gebied”, zeiden burgemeester R. Welschen van Eindhoven en voorzitter Th. Hurks namens de gezamenlijke Kamers van Koophandel in de regio, “is de kenniscorridor van Nederland. Nederland kan niet zonder ons. We zijn onmisbaar voor de industriële ontwikkeling van ons land.”

De bijeenkomst met de Kamerleden en Nederlandse leden van het Europees parlement was een direct gevolg van een opmerking van premier Kok dat Brabant veel beter in beeld moet komen in Den Haag. En aldus klonken in de residentie superlatieven over de regio zoals: “Het kloppend hart van Nederland, het hart bovendien van een Europese topregio.”

In de streek tekent zich, als de regiovertegenwoordigers moeten worden geloofd, een waar Wirtschaftswunder af. De werkgelegenheid groeit er sterker dan in de rest van het land. Vorig jaar namen de investeringen er toe met 15,2 procent, tegen landelijk 2,7 procent. Van de 5 miljard gulden die het Nederlandse bedrijfsleven investeerde in onderzoek en ontwikkeling kwam bovendien de helft terecht in het gebied Eindhoven-Venlo.

Het regionale positivisme bracht KvK-voorzitter Hurks zelfs tot de stelling dat vliegtuigbouwer Fokker, als het in deze industriële mainport had gelegen, nog zou hebben bestaan. Hij wees in dit verband op de gang van zaken bij vrachtwagenfabrikant DAF, die na faillissement herrees en nu weer volop vrachtwagens maakt.

Een ander bedrijf, Philips, schrapt overigens arbeidsplaatsen. Maar, zei directeur J. Post van de Nederlandse Philipsbedrijven, “60 procent van het hoogst gegradueerde personeel bij onze onderneming, dat wil zeggen vanaf de titel van doctor, is in Eindhoven geconcenteerd en dat zal altijd zo blijven, net zo goed als Eindhoven de basis zal blijven van onze activiteiten.” Na die opmerking maakte hij een vuist en zei: “Samen trekken we ten strijde.”

Sterke punten van Zuid-Oost-Nederland zijn de aanwezigheid van de Technische Universiteit in Eindhoven, verschillende hogescholen en kennisintensieve bedrijven als Philips, DAF, Océ, NedCar, Tulip en de 'agribusiness' met bedrijven als Campina-Melkunie, veevoerdergigant Cehave en bierbrouwerij Bavaria.

“Bijna allemaal maakindustrie - industrie die producten maakt met een hoge toegevoegde waarde. Oost-Brabant is de kenniscorridor van Nederland. Het is dus een nationaal belang om het gebied te ondersteunen”, zo werd opgemerkt terwijl op een scherm PSV uit Eindhoven uitbundig het kampioenschap in de hoogste voetbaldivisie vierde en wereldkampioene dressuurrijden Anky van Grunsven uit Gemert met haar paard Bonfire door het beeld liep.

Maar er liggen ook gevaren op de loer. Het toenemend tekort aan goed opgeleid technisch personeel bijvoorbeeld. Daarom komt er in Zuid-Oost-Nederland een zogeheten Techniekplan 2000 dat bestaat uit “een scala van maatregelen die ertoe moeten leiden dat elke Nederlander er in het jaar 2000 van overtuigd is dat techniek de absolute basis is voor economie en welvaart.” In Eindhoven bezoeken nu al kinderen van de basisscholen de zogenoemde Ontdeklokalen.

De hulp van de volksvertenwoordigers werd ingeroepen bij het oplossen van de infrastructurele knelpunten op de steeds verder dichtslibbende wegen en voor verbetering van de Zuid-Willemsvaart.

Hurks: “Als het beleid op dit punt niet verandert, dan zal het tussen nu en het jaar 2010 leiden tot het vertrek van 15 procent van de grote bedrijven uit onze regio. Dat zal, zo blijkt uit een studie van Rijkswaterstaat, weer leiden tot een verlies van 40 procent van alle werkgelegenheid. We hebben geen enkele behoefe ons af te zetten tegen de Randstad. We zijn vandaag hierheen gekomen om aandacht te vragen voor óns gebied. We zetten ons ook niet af tegen de mainports Schiphol en Rotterdam, maar we zijn wel van mening dat onze industriële mainport er al jarenlang veel te bekaaid afkomt. We gaan voor goud. Daarom vragen we hier in Den Haag niet in de eerste plaats om geld maar om erkenning.”

    • Max Paumen