Correcties & Aanvullingen Belangenverstrengeling Onder de foto's bij het artikel Belangenverstrengeling nekt topmannen commerciële tv (in de krant van woensdag 25 juni, pagina 21) zijn de namen van Henri Roemer en Freddy Thyes verwisseld. Verder ...