Borstoverlegt met Internet over medicijnen

DEN HAAG, 27 JUNI. Minister Borst (Volksgezondheid) gaat met de organisaties die toegang bieden tot Internet praten om zo een eind te maken aan de verkoop van geneesmiddelen via Internet.

Volgens Borst is het via Internet adverteren met en verkopen van geneesmiddelen, die in Nederland alleen op recept verkrijgbaar zijn, gevaarlijk voor de volksgezondheid. In de notitie 'Internet en geneesmiddelen' die zij gisteren naar de Tweede Kamer zond, kondigt Borst aan met de Europese Commissie na te gaan of de bestaande Europese reclameregels kunnen worden aangepast. De Tweede Kamer had er in februari bij Borst op aangedrongen snel duidelijk te maken wat ze aan de verkoop van geneesmiddelen via Internet wil doen.

Borst wil ook weten of concrete maatregelen mogelijk zijn om in Europees verband reclame voor geneesmiddelen op Internet aan te pakken. Op dit moment is publieksreclame voor geneesmiddelen die op recept worden verstrekt in de Europese Unie volgens een Reclamerichtlijn verboden. Maar er er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de informatie op Internet (verboden) reclame is dan wel 'zuivere' informatie, die wel is toegestaan.

De minister gaat ook met haar Europese collega's overleggen om ze te bewegen de nationale wetgeving aan te passen en te harmoniseren. Ook in de komende vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie zal ze het probleem aan de orde stellen, zo kondigt Borst aan. In Nederland zelf streeft ze naar een goed contact tussen Nederlandse organisatie van Internet Service Providers, die toegang bieden tot het computernet, en de Inspectie voor de gezondheidszorg.

Borst voorziet risico's voor de volksgezondheid als onoordeelkundig medicijnen worden verstrekt. Dat gebeurt als er geen adequate voorlichting wordt verstrekt of als er geneesmiddelen worden afgegeven waarvoor normaliter een recept van de arts nodig is, zonder dat er zo'n recept is. In haar notitie gaat Borst er overigens van uit dat er op dit moment al op grote schaal geneesmiddelen via Internet worden besteld. Volgens haar vormen de bestaande 'uitstekende' distributiekanalen en de eisen die voor vergoeding van de kosten gelden, een behoorlijke rem. Veel van de op Internet aangeboden medicijnen worden gebruikt voor de bevordering van sportieve prestaties of als 'smart-drug'. Degenen die deze medicijnen voor dat doel gebruiken “nemen de risico's willens en wetens”, aldus Borst.