Blokker moet af van Toys 'R'Us

ROTTERDAM, 27 JUNI. Detailhandelsketen Blokker moet afzien van de franchise-overeenkomst met de Amerikaanse speelgoedgigant Toys'R'Us, die vorig jaar zomer werd aangegaan. Toys'R'Us heeft negen winkels in Nederland. De Europese Commissie heeft gisteren bepaald dat Blokker moet afzien van dat contract, omdat de positie van het bedrijf daarmee te dominant wordt op de Nederlandse speelgoedmarkt. Het in Amsterdam gevestigde hoofdkantoor van Blokker had vanochtend nog geen reactie op de bepaling van Europees commissaris voor mededingingsbeleid, de Belg Van Miert.

Met zes winkelketens die speelgoed verkopen - Bart Smit, Intertoys, Giraffe en een deel van de Blokker-, Marskramer en Novalux-filialen - heeft het Blokkerconcern inmiddels een aandeel van meer dan 50 procent op de Nederlandse speelgoedmarkt, zo zegt het jubileumboek van Blokker dat vorig jaar werd uitgebracht bij het honderdjarig bestaan van de onderneming. Het boek kwam uit voordat Blokker en Toys'R'us tot hun overeenkomst kwamen. De kleinste helft van de speelgoedmarkt is in handen van enkele ketens van zelfstandige winkeliers als Wigwam, de Speelboom en Toypartners. “Door de onderlinge concurrentie behoort het Nederlandse prijsniveau van speelgoed tot de laagste in Europa, wat voor alle betrokken marktpartijen eigenlijk tot een bedrijfseconomisch niet al te gezonde situatie heeft geleid,” zo staat in het jubileumboek. Directie-voozitter J. Blokker in het management-magazine Quote: “Het is toch te gek voor woorden dat we eigenlijk alle economische wetten negeren.”

De komst van Toys'R'Us, dat eind '93 aankondigde zich met vijftien 'megastores' in Nederland te willen vestigen, heeft Blokker indertijd onaangenaam verrast, zoals blijkt uit de karakterisering 'kaper op de kust'. In de ogen van Blokker heeft Toys'R'Us met de oversteek vanuit de VS 'rechtsstreeks de oorlog verklaard aan de hele Nederlandse speelgoeddetailhandel'. Blokker toonde zich “geprikkeld, niet zozeer door het fenomeen van een transatlantische concurrent, als wel door het feit dat het algehele winstniveau in de speelgoedhandel erdoor opnieuw onder druk dreigde te komen.” De eerste succesvolle tegenactie van Blokker was bezwaar maken tegen het beeldmerk van Toys'R'Us, een giraffe. Een giraffe-merk was in Nederland al in het bezit van Blokker. Het jubileumboek voorspelde daarnaast meer acties: “Gezien Blokkers conduitestaat op het gebied van concurrentie zullen andere vormen van tegengas volgen.” Dat tegengas bestond uit het aangaan van de franchise-overeenkomst met Toys.