Weigeryups

Persofficier A. Besier van de militaire rechtbank vindt de zware straffen voor 'weigeryups' terecht, verwijzend naar de rechtsongelijkheid die zou ontstaan tussen dienstplichtigen en de niet, of slechts licht gestrafte weigeraars (NRC Handelsblad, 23 juni).

Dit is een opmerkelijke uitspraak, als je bedenkt dat de laatste tien tot vijftien jaar minder dan de helft van de jongeren is aangemerkt als dienstplichtige. Indien je het vrouwelijk deel van de bevolking meeneemt, en ik zie in deze tijd geen reden om dat niet te doen, is dus minder dan een kwart van de jongeren slachtoffer geworden van de Nationale Defensie Loterij.

Over rechtsongelijkheid gesproken.

    • Ir. A. van Walraven