Website

De Raad voor Rechtsbijstand in Arnhem heeft op Internet een databank geplaatst met meer dan duizend links naar wetten, regelingen, advocaten, overheidsinstellingen, Kamerstukken en juridisch-wetenschappelijke artikelen. In de databank kan met verschillende sleutels naar informatie worden gezocht. Ook bevat de site vrijwel alle wet- en regelgeving over de gefinancierde rechtsbijstand. (www.rechtsbijstandarnhem.nl).