Voorkeur; Musea

B.C. KOEKKOEK Het werk van de negentiende-eeuwse landschapsschilder B.C. Koekkoek was bij zijn leven al ongemeen populair en nog steeds brengt zijn werk hoge prijzen op. Koekkoek geldt als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Romantiek in Nederland. Die stijl heeft overigens maar weinig gemeen met de door heftige emoties beheerste kunst die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Duitsland, Frankrijk en Engeland werd gemaakt. Romantiek was in Nederland veeleer verwant met de gemoedelijke Biedermeier-stijl. In de meeste schilderijen van Koekkoek zien we dan ook een vredige sfeer: de natuur lijkt haar adem in te houden. Slechts een enkele keer gaat het er wat heftiger aan toe. De 58 schilderijen en 120 tekeningen (en prenten) omvattende tentoonstelling in Dordrecht is het allereerste museale overzicht van zijn werk in Nederland. De museumbezoeker van nu heeft dikwijls moeite een idyllisch landschap zomaar mooi te vinden, maar wie zich ongegeneerd verlustigt aan al die klaterende bergbeekjes en zonovergoten bosgezichten ziet heel goed waarom tijdgenoten Koekkoek de eretitel 'Prins der Landschapschilders' verleenden. Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) Prins der Landschapschilders t/m 31 aug in het Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht. Open: di t/m zo 11-17u. Op 29 juni om 15u is er een rondleiding.

MUMMIES De mensen- en dierenmummies uit de vermaarde collectie van het Rijksmuseum van Oudheden worden op een curieuze manier onder de aandacht gebracht. Op de expositie Mummies! worden zo'n 33 gemummificeerde doden uit het oude Egypte als 'griezelobject en als mens' gepresenteerd. Mummies waren ooit een attractie op jaarmarkten en kermissen en in detectives, stripverhalen en Hollywood-films stonden ze garant voor ijzingwekkende scènes. De expositieruimte van het museum is daarom ook omgetoverd in een hightech-spookhuis met ondermeer een griezelkabinet, een nagebouwde onderaardse gang met ibismummies en een gereconstrueerd privé-graf. Naast de mummies worden er zo'n 375 objecten geëtaleerd, variërend van mummiemaskers tot wonderschone houten (model-)bootjes en ontroerende vissen-sarcofaagjes. Verbeeld wordt ook een reis naar het dodenrijk van de God Osiris. Gesproken teksten, foto's, illustraties, films en computerprogramma's dienen de museumbezoekers wegwijs te maken. Verder is er een balsem-atelier ingericht en hebben bezoekers de mogelijkheid om de mummies te ontkleden op een speciaal geprogrammeerde computer. De Mummies tot eind 1998 in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden. Di t/m za 10-17u (vanaf sept za 12-17u), zo 12-17u.

HET NAAKT Nu de temperaturen gaan stijgen en er vast weer veel geschamperd gaat worden over onappetijtelijk schaars geklede landgenoten en toeristen, wijdt het prentenkabinet van het Rijksmuseum een tentoonstelling aan het naakt in de beeldende kunst. Veel van de geëxposeerde werken, allemaal afkomstig uit de eigen collectie van het Rijksprentenkabinet, laten zien hoe kunstenaars in de loop van de tijd studie hebben gemaakt van het naaktmodel, of van de naakten in de sculptuur uit de oudheid. De tentoonstelling illustreert verder de vele verschijningsvormen van het naakt in verschillende contexten: mythologie en allegorie, bijbelverhalen en heiligenlevens vanaf de vijftiende eeuw. Als helden, goden en heiligen als naakten worden afgebeeld, zijn ze vaak van een goed geproportioneerde schoonheid, maar minder verheven lieden worden niet zelden als oud voorgesteld. Het Naakt, prenten, tekeningen en foto's t/m 3 aug in het Rijksmuseum, Stadhouderskade 42, Amsterdam. Dag 10-17u

SCHILDERKUNST IN DE GOUDEN EEUW De buitenzijde van het Paleis op de Dam is ooit roomblank geweest. Maar de blokken natuursteen waaruit het gebouw werd opgetrokken zijn zo lang aan weer, wind, stof en uitlaatgassen blootgesteld dat ze er een vieze, grijs-zwarte kleur aan hebben overgehouden. Hoeveel frisser het gebouw er in de Gouden Eeuw uitzag, blijkt uit de talrijke schilderijen, prenten en tekeningen waarop het toenmalige stadhuis werd afgebeeld en die deze zomer in het Paleis worden tentoongesteld. Wie zich bij die titel een monotone reeks voorstellingen van het gebouw voorstelt, kan worden gerustgesteld: naast de onvermijdelijke stadsgezichten, komen ook portretten, allegorieën en interieurstukken aan bod. Verschillende zeventiende-eeuwse genreschilders plaatsten hun drinkende, flanerende of musicerende figuren in ruimtes die geheel of gedeeltelijk aan het stadhuis waren ontleend, zoals de interieurstukken van Pieter de Hooch en Gabriël Metsu tonen. Paleis op de Dam, Dam, Amsterdam. Dag 12u30-17u t/m 7 sept behalve 23 t/m 27 juni.

EN VERDER Maritieme Meesters t/m 30 juni in het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.