Van Gogh zeven maanden dicht

AMSTERDAM, 26 JUNI. Het Van Gogh Museum in Amsterdam wordt grondig gerenoveerd. Daartoe zal het museum van 1 september 1998 tot 1 april 1999 voor het publiek gesloten zijn. In die periode zal een deel van de verzameling in de Zuidvleugel van het naburige Rijksmuseum worden tentoongesteld.

De werkzaamheden houden nauw verband met de in aanbouw zijnde nieuwe vleugel op het Museumplein, vanwaar een aansluiting moet worden geconstrueerd met het uit 1973 stammende Rietveld-gebouw. Dit gebouw was aanvankelijk berekend op jaarlijks 60.000 bezoekers. Dat aantal ligt nu rond het miljoen.