Toch 10 jaar cel na 'Zaanse methode'

LEEUWARDEN, 26 JUNI. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen de 46-jarige Groninger H.E. veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens doodslag op de Groningse coffeeshophouder H. Roo in juli 1995 en afpersing van diens vriendin. Ook moet E. de erfgenamen van het slachtoffer een bedrag van 67.000 gulden terugbetalen. Voor het hof was twaalf jaar geëist.

De rechtbank van Groningen veroordeelde E. eerder tot vijf jaar cel wegens afpersing. Doodslag achtte de rechtbank niet bewezen omdat E. tijdens de verhoren, die werden afgenomen volgens de zogenoemde 'Zaanse methode', te veel onder druk zou zijn gezet. Het hof is eveneens van mening dat de druk op E. tijdens de verhoren te hoog is opgevoerd, maar vindt in de getuigenissen van twee bewaarders van gevangenis 'De Grittenborgh' in Hoogeveen het bewijs voor doodslag. E. zou hen hebben toevertrouwd dat hij Roo had 'kapotgesneden': “Het was hij of ik.” Het hof acht het niet aannemelijk dat een van beide bewaarders, zoals de raadsman van E. betoogde, een “verklikker” van justitie was.

Het gerechthof is wel van mening dat er tijdens de verhoren in Zaanstad grenzen zijn overschreden toen de verhoorders suggereerden dat de vrouw van E. meerdere dreigtelefoontjes ontving.

Niet bekend

Het hof rekent E. de doodslag en afpersing zeer zwaar aan. Niet alleen beroofde hij Roo van het leven en hakte hij diens lijk “op weerzinwekkende wijze” in stukken, ook bracht hij de vriendin in de waan dat Roo nog leefde en probeerde hij fors financieel voordeel te behalen, wat hem is gelukt, aldus het hof.

De advocaat van E., mr. L. de Léon, gaat tegen het vonnis in cassatie.