Solana zoekt naar consensus in NAVO

BRUSSEL, 26 JUNI. De secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, is begonnen aan zijn tweede 'biechtstoel'-ronde: een weinig gebruikte procedure waarbij hij de zestien NAVO-ambassadeurs één voor één consulteert om te horen welke positie hun regering inneemt ten aanzien van de uitbreiding van het bondgenootschap naar Midden- en Oost-Europa.

Solana speelt een cruciale rol bij het vinden van consensus over de landen die over twee weken op een top in Madrid worden uitgenodigd voor de eerste uitbreidingsronde. Die consensus lijkt nog veraf, nu sommige landen vasthouden aan 'hun' kandidaten. Er wordt rekening mee gehouden dat pas op de top zelf het besluit zal vallen.

Een aantal landen, Frankrijk voorop, stelt dat behalve Polen, Tsjechië en Hongarije ook Roemenië en Slovenië moeten toetreden. Dit zou een versterking betekenen van de zuidelijke flank van de NAVO. De Verenigde Staten willen echter daarvan niet weten. Over twee zaken bestaat binnen de NAVO overeenstemming: Polen, Tsjechië en Hongarije krijgen in Madrid een uitnodiging en er komt een toezegging voor een tweede uitbreidingsronde. “Er komt een speciaal voorbereidingsprogramma voor de landen die lid willen worden”, aldus een NAVO-functionaris.

Behalve over de kandidaten is er ook een controverse over de kosten van de uitbreiding. Sommige NAVO-landen vinden dat de nieuwe leden moeten opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld het aanpassen van een hoofdkwartier tot het voldoet aan NAVO-standaards, andere vinden dat ze daarbij een tegemoetkoming moeten krijgen. In Madrid wordt niet meer verwacht dan een vage indicatie van de kosten, die later moet worden uitgewerkt. Vooral het Amerikaanse Congres maakt zich zorgen over hoge kosten.