Regering tegen opslag van kernafval boven de grond

DEN HAAG, 26 JUNI. De regering wil het radioactieve afval van de kerncentrales Dodewaard en Borssele niet bovengronds laten opslaan zoals door de milieu-organisatie Greenpeace is bepleit. De praktijk van opwerking van het kernafval in Frankrijk en Engeland blijft gehandhaafd. Dit schrijft minister Wijers (Economische Zaken) mede namens zijn collega's van Buitenlandse Zaken, VROM en Sociale Zaken in een notitie aan de Tweede Kamer.

Uit milieu-overwegingen en gezien het gevaar van misbruik van plutonium voor het maken van kernwapens zien de ministers geen voordelen in bovengrondse opslag van het afval boven opwerking. Zij baseren zich mede op een rapport van het Energie Onderzoek Centrum (ECN). De kosten van opslag zouden veel hoger zijn. ECN schat dat verschil op 300 tot 700 miljoen gulden, maar benadrukt dat de onzekerheden groot zijn omdat technische specificaties van de noodzakelijke verwerking ontbreken, evenals ervaring in Nederland met die verwerking.

Greenpeace schreef in november vorig jaar aan de bevolking van Borssele dat opwerking van het Nederlandse afval dubbel zo duur is als opslag. De milieu-organisatie waarschuwde ook voor schadelijke milieu-effecten en gevaren bij het transport. Bij het transport wordt volgens de overheid aan alle veiligheidseisen voldaan. ECN concludeert dat de stralingseffecten verbonden aan zowel directe opslag als opwerking “zeer gering zijn in vergelijking tot die van de natuurlijke achtergrondstraling”.

Bij opwerking van in een kernreactor verbruikte splijtstofstaven worden nog bruikbare resten uranium en plutionium gescheiden van afvalprodukten door een chemisch proces.

De eigenaren van Dodewaard (de centrale die nu gesloten is) en Borssele (de centrale die nog tot 2004 mag doordraaien) hebben in de jaren zeventig gekozen voor opwerking.

De argumenten hiervoor waren, aldus minister Wijers, destijds deels van energiepolitieke aard (hergebruik van grondstoffen) en deels van milieu-hygiënische aard (kernsplijtingsafval is relatief makkelijk hanteerbaar).