President en regering van Albanië botsen

TIRANA, 26 JUNI. Aan de vooravond van de Albanese parlementsverkiezingen zijn president Sali Berisha en de regering in een nieuw conflict gewikkeld.

De regering weigerde gisteren haar goedkeuring te hechten aan een door Berisha ondertekend decreet, omdat de president een aantal paragrafen heeft gewijzigd in de versie die door de regering was goedgekeurd. Het decreet - tot stand gekomen onder druk van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds - betreft de regulering van de investeringsfondsen, waarvan het faillissement begin dit jaar Albanië in een staat van chaos en anarchie stortte.

Minister van Justitie Arben Malaj, een socialist, zei dat de regering weigert het decreet goed te keuren. Eerst, zei hij, moet ze de door Berisha gewijzigde paragrafen goedkeuren. Berisha wijzigde de procedures voor de benoeming van auditeurs bij de piramidefondsen en heeft bepaald dat het toezicht op de naleving van de wet moet worden uitgeoefend door de minister van Justitie, in plaats van door de hele regering.

De ruzie illustreert opnieuw de extreme polarisatie in Albanië tussen enerzijds president Berisha en zijn Democratische Partij en anderzijds de socialistische partij. Door die polarisatie zijn drie dagen voor de verkiezingen van zondag nog steeds enkele cruciale kwesties open. Zo zijn de partijen het niet eens over het tijdstip waarop zondag de stembureaus sluiten. Berisha weigert een decreet te tekenen waarin staat dat de stembureaus al vroeg in de avond dichtgaan, in plaats van om negen uur, zoals de kieswet voorschrijft. De meeste partijen willen dat tijdstip vervroegen, wegens het geweld op straat, vooral na zonsondergang.

Een tweede kwestie betreft de verdeling van de veertig parlementszetels die niet via het districtenstelsel maar op grond van het systeem van proportionele vertegenwoordiging worden gevuld. Een verdeelsleutel waarover overeenstemming was bereikt is door het Constitutionele Hof als strijdig met de grondwet verworpen. Gisteren kwam OVSE-gezant Vranitzky in Tirana aan voor een poging deze kwesties op te lossen.

De wetteloosheid blijft de stembusslag overschaduwen. In Fier vielen drie doden toen een auto explodeerde. In Vlorë werd gisteren met zware wapens gevochten. Niemand weet precies wie met wie vocht, en waarom, maar vermoed wordt dat het ging om een strijd tussen de drie benden die Vlorë beheersen. Niemand waagde zich op straat, ook de politie niet, en de winkels en scholen bleven dicht. Inwoners meldden via de telefoon dat in de stad paniek heerste. (Reuter, AFP)