Onderscheiding voor Mandela

PRETORIA, 26 JUNI. Nelson Mandela heeft gisteren een hoge onderscheiding gekregen van het internationale Fair Play Comité. De president van Zuid-Afrika kreeg de medaille voor zijn grote persoonlijkheid en zijn buitengewone betrokkenheid bij het promoten van fair play in het openbare leven. Mandela is in Zuid-Afrika bezig met een grootscheeps verzoeningsproces, waarbij vrede en gelijkheid de kernpunten vormen.