Noord-Zuidlijn (3)

De heer Legdeur van het Bureau Noord-Zuidlijn te Amsterdam beklaagt (18 juni) dat het Referendumcomité Noord-Zuidlijn buitenlandse vervoersdeskundigen misleidt en hun een vitaal document over de Noord-Zuidlijn onthoudt.

Op 12 juni hebben reizigersorganisatie ROVER, het Milieucentrum Amsterdam (MCA) en het Referendumcomité Noord-Zuidlijn een viertal buitenlandse deskundigen uitgenodigd om tijdens een persconferentie te vertellen over recente ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer in hun stad. Hun was gevraagd hun opinie te geven over de volgende onderwerpen. 'Wat zijn naar uw mening de voor- en nadelen van moderne tramsystemen en ondergrondse tunnelsystemen en dit in het bijzonder in steden van de omvang van Amsterdam'. 'Wat zijn de argumenten die hebben geleid tot de (her)invoering van de tram in verscheidene steden in uw land en de alternatieven die bij de besluitvorming betrokken waren'. 'Hebben deze moderne tramsystemen die verkeersproblemen in uw stad daadwerkelijk opgelost en hebben ze een bijdrage geleverd aan het economische en sociale leven van uw stad'. 'Wat is uw mening over de toepasbaarheid van zulk een geavanceerd, bovengronds tramsysteem in Amsterdam?'

Anders dan Legdeur suggereert, is er niet aan hen gevraagd om een oordeel te vellen over de Noord-Zuidlijn als zodanig, laat staan om deze lijn de grond in te boren. Dit is tijdens de persconferentie, en in het bijzijn van de heer Legdeur, expliciet vermeld.

Des te verbijsterender is de aantijging van Legdeur dat het Referendumcomité willens en wetens deze buitenlandse vervoersdeskundigen op het verkeerde been heeft gezet.

    • Referendumcomité Noord-Zuidlijn
    • Anna Minkiewicz