Noord-Zuidlijn (1)

Ik ben al bijna 30 jaar lid van de VVD - passief lid, en die partij waar ik soms op stem - soms ook niet - is principieel tegen het referendum. Ik kan daar inkomen. Gemeenteraadsleden worden, net als ieder ander, ervoor betaald verantwoordelijkheid te nemen en niet om die op een ander z'n bordje te schuiven.

Wat onze raadsleden nu in praktijk brengen, is wèl incasseren, maar niet de last op zich nemen die hun ambt vergt - nee, de beslissing is aan ons, individuele burgers, opdat zij later bij gebleken wanprestatie, ons kunnen voorhouden 'jullie hebt het zelf zo gewild'. Het referendum is een zwaktebod, een bewijs van onvermogen. Ergo: Een zekere mate van zelfkennis kun je onze raadsleden niet ontzeggen!

Tot de meest betrokken raadsleden horen ene Guusje en een Jikkie - ik weet nog niet eens hun achternamen (wel hun politieke partij, de PvdA). Ik vertrouw dat nooit, dat ge-jij en ge-jou en dat laagdrempelig overkomen en op de hurken zitten met de gewone burgerman. Kale feiten wil ik horen en anders niks.

Die feiten nu, kreeg ik zomaar voorgeschoteld via mijn brievenbus op een eenvoudig stencil van de Vereniging Stadsvervoerbelang. Zonder omhaal maar volledig en doortimmerd worden de lamentabele gevolgen van de geplande Noord-Zuidlijn doorgenomen, alle acht misplaatste haltes komen aan bod en de opheffingen die ons te wachten staan van de bestaande lijnen. Annemarie betaalt - daar lusten Guusje, Jikkie en de hunnen wel pap van. De NZL door het Rijk bekostigd! Hier zien we dan de desastreuze gevolgen van ontwikkelingshulp pal voor onze eigen Amsterdamse neus.

    • J.M.O. Wertheim