Nog impasse over OV-studentenkaart

DEN HAAG, 26 JUNI. De coalitie blijft verdeeld over de nieuwe OV-jaarkaart voor studenten. De fractievoorzitters van PvdA, D66 en VVD slaagden er gisteren tot tweemaal toe niet in een uitweg te vinden uit de ontstane patstelling.

PvdA en D66 willen dat de VVD een motie van tafel haalt waarin het akkoord van minister Ritzen met de openbaar-vervoerbedrijven wordt afgewezen. Daarin heeft Ritzen onder meer afgesproken dat studenten vanaf 1999 niet kunnen kiezen tussen een week- of weekendkaart.

De VVD weigert de motie in te trekken. Minister Ritzen moet de Kamer vandaag laten weten hoe het kabinet zich opstelt tegenover de eis van de VVD.

Als de coalitie er niet uitkomt, kan de VVD in dat uiterste geval zijn motie handhaven. Als vervolgens die motie met steun van de hele oppositie wordt aangenomen, zou het kabinet deze naast zich neer kunnen leggen. Hetzelfde kan dan gebeuren met de motie van PvdA en D66 die 90 miljoen extra willen uitgeven aan de OV-kaart om de keuzevrijheid voor studeten te waarborgen.

Als het kabinet de VVD-motie weigert uit te voeren, zal de VVD-fractie zich kunnen neerlegggen bij het akkoord dat Ritzen heeft gesloten zo werd vanmorgen in Den Haag verwacht. Minister Ritzen kan dan de overeenkomst uitvoeren, zoals hij die heeft gesloten met de openbaar-vervoerbedrijven. De OV-kaart komt dan pas weer op de politieke agenda bij de formatie van een nieuw kabinet.

De door PvdA en VVD gewraakte motie van de VVD, ingediend door het Kamerlid M. de Vries, spreekt alleen over de onderwijsbehoefte van de studenten, zonder dat de OV-studentenkaart expliciet wordt afgewezen.

PvdA en D66 vinden de motie van de VVD “onzuiver”. Terwijl de VVD van de OV-kaart afwil, wordt dat niet in de motie verwoord, aldus PvdA en D66. In het Kamerdebat over de kaart zei de indiener van de motie, De Vries, dinsdag met zoveel woorden dat de kaart “een vorm van gedwongen winkelnering” is en dat de studenten “gewoon hun eigen geld moeten terugkrijgen”. De andere partijen in de Kamer willen de kaart juist behouden en zij vinden de bereikte principe-overeenkomst te mager.

Minister Ritzen, die gisteren bij de eerste overlegronde onder leiding van vice-premier Dijkstal in het Torentje van de minister-president aanwezig was, toonde zich optimistisch over een goede afloop. In het overleg met de fractievoorzitters had de minister “een goede sfeer geproefd”. Hij kon niet bij de twee ronde in het Torentje onder leiding van premier Kok aanwezig zijn, omdat hij in Luxemburg een vergadering moest voorzitten van de ministers van Onderwijs van de Europese Unie. Ritzen keert vanavond laat terug naar Den Haag.