'Navo met drie landen uitgebreid'

DEN HAAG, 26 JUNI. De NAVO-Top zal volgende maand in Madrid (8 en 9 juli) hoogstwaarschijnlijk alleen Hongarije, Polen en Tsjechië uitnodigen tot het bondgenootschap toe te treden. Deze verwachting heeft minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gisteren in de Tweede Kamer uitgesproken.

Een meerderheid van de Kamer zou zich in een dergelijk besluit kunnen vinden. De Nederlandse regering wil pas 4 juli haar standpunt bepalen over de geplande NAVO-uitbreiding. In een brief aan de Kamer hadden de ministers Van Mierlo (D66) en Voorhoeve (Defensie, VVD) dinsdagavond geschreven dat zij tot die dag een “open houding” wilde bewaren.

Gisteren, in een overleg met de Vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken, bleef Van Mierlo aanvankelijk spreken over “drie, vier of vijf” nieuwe NAVO-leden. Hij verborg daarbij zijn eigen voorkeur niet om ook Slovenië en Roemenië tot het bondgenootschap te laten toetreden. Hij zei zich zelfs te hebben kunnen voorstellen dat zeven Oost-Europese landen in één keer voor het NAVO-lidmaatschap zouden worden uitgenodigd. Maar vervolgens zei hij dat het hem niet zou verbazen als de “sterke argumenten” van een reeks West-Europese landen ten gunste van kandidaat-leden als Roemenië en Slovenië uiteindelijk toch zouden tekortschieten omdat de VS voorshands niet meer dan een “kleine uitbreiding” wensen.

De GPV'er Van Middelkoop merkte daarover op dat voor de NAVO-uitbreiding verdragswijziging nodig is en dat de Amerikaanse regering daarvoor alleen de benodigde toestemming van tweederde van de Congresleden krijgt als het om Hongarije, Polen en Tsjechië gaat. “Dat is veel belangrijker dan alle verhalen van de minister”, zei hij.

CDA en VVD kunnen zich vinden in het Amerikaanse standpunt. D66 kan ermee leven, al zou zij wel alvast een positieve principe-uitspraak over latere toetreding van Roemenië en Slovenië willen horen. De PvdA-fractie houdt een voorkeur voor vijf nieuwe NAVO-leden.