Mr. J. Moors

Mr. J. Moors volgt 1 juli mr. B. de Poorter op als persrechter van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Moors was van 1988 tot 1993 onder meer werkzaam bij de rechtbanken in Alkmaar en Haarlem. Thans vervult hij bij de rechtbank de functie van rechter-commissaris. Moors neemt de taak van De Poorter over, omdat zij per 1 juni is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de sector strafrecht van de rechtbank.