KPN moet tarief voor concurrenten op net verlagen

DEN HAAG, 26 JUNI. Koninklijke PTT Nederland (KPN) moet het tarief voor inkomend telefoonverkeer, dat concurrenten moeten betalen voor het gebruik van het landelijke netwerk van dochter PTT Telecom, verlagen van 4 naar 3,6 cent per minuut. Het tarief voor het uitgaande verkeer (7,1 cent per minuut) hoeft KPN vooralsnog niet aan te passen.

Dit heeft minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) besloten in het zogeheten interconnectiegeschil tussen KPN en Telfort, een joint venture van British Telecom en de Nederlandse Spoorwegen. Voor Telfort, dat de grote landelijke concurrent van PTT Telecom wil worden en daarbij voor een belangrijk deel is aangewezen op het - door de overheid mogelijk gemaakte - gebruik van Telecoms landelijke infrastructuur, is verlaging van het interconnectietarief van groot belang. Het verlaagt Telforts eigen kosten en tegelijk de inkomsten van concurrent PTT Telecom.

Telfort heeft lange tijd met KPN in de clinch gelegen omdat het de tarieven die KPN voor interconnectie vroeg, te hoog vond. De minister is daarom gevraagd haar bevoegdheid te gebruiken om in het geschil een uitspraak te doen. Het besluit van Jorritsma betreft overigens een overgangstarief. Voor het vaststellen van definitieve tarieven is meer tijd nodig. Werkt KPN daaraan onvoldoende mee, dan worden de tarieven verder verlaagd.

In het geschil tussen KPN en Telfort heeft de minister zowel het tarief voor inkomend verkeer op het KPN-net (zogeheten terminating-access) beoordeeld als dat voor uitgaand verkeer (originating-access). Het eerste is voor de concurrenten van KPN het belangrijkst, omdat hun klanten daarmee toegang krijgen tot het KPN-net en dus met abonnees van KPN-dochter PTT Telecom kunnen telefoneren. Het originating-accesstarief is vooral van belang voor het 'carrier-selectietarief', waarmee bellers kunnen bepalen door wie zij hun lange-afstandsgesprekken willen laten afhandelen.

Wat het terminating-accesstarief betreft stelt Jorritsma onder meer dat KPN daarin ten onrechte een aantal kosten heeft meegenomen. Daarmee bedoelt zij onder meer de posten marketing en overhead. Het tarief voor de originating-access acht de minister vooralsnog niet onredelijk.