KLM stopt radioactief transport

SCHIPHOL, 26 JUNI. De KLM stopt vanaf morgen met het vervoer van radioactieve stoffen op passagiersvluchten. Het bedrijf heeft een verschil van mening met de Rijksluchtvaartdienst over de procedures. “Tot wij overeenstemming hebben met de Rijksluchtvaartdienst stoppen wij met deze transporten”, zo zei gisteren J. Ancher, directeur van de KLM-divisie vracht.

Ancher stelt dat er een intepretatieverschil is tussen KLM en de RLD over hoe de procedures moeten worden uitgevoerd. Het gaat dan met name over de gang van zaken rond de aanname van radioactieve goederen en de manier waarop ze geladen moeten worden.

Daarnaast wil hij de passagiers niet ongerust maken. “Ik kan mij voorstellen dat passagiers ongerust worden door de berichten in de media.”Ancher bleef bij de mening dat de KLM zich keurig aan alle regels heeft gehouden. “Wij zijn uiterst zorgvuldig met de procedures omgegaan.” Hij stelde dat het “misschien onjuist” is geweest om de passagiers niet onmiddelijk in te lichten.

Volgens de KLM hebben enkele passagiers blootgestaan aan een straling van 1 millisievert. Mensen die in een radiologische omgeving werken mogen jaarlijks maximaal aan 20 millisievert blootstaan.

De Cargo-directeur verwacht niet dat het tot claims zal komen van passagiers. “Wij hebben niet fout gehandeld. We willen nu alle onduidelijkheid wegnemen. Voorlopig ga ik er vanuit dat aansprakelijkheid niet aan bod komt.” De KLM heeft inmiddels bijna alle 115 passagiers op de gewraakte vlucht opgespoord en ingelicht. Op het informatienummer dat de KLM heeft opengesteld zijn enkele reacties binnengekomen.

De Rijksverkeersinspectie (RVI) gaat scherper controleren of de regels voor transport van radioactieve stoffen door luchtvaartmaatschappijen goed worden nageleefd.

Dit heeft minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat de RVI opgedragen naar aanleiding van het stralingsincident tijdens een KLM-vlucht naar London.