Kamerleden willen inzicht wapenverkoop

DEN HAAG, 26 JUNI. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering meer openheid geeft over de Nederlandse wapenexporten. Gebeurt dat niet, dan vinden CDA, PvdA en GroenLinks dat zij hun controlerende taak onvoldoende kunnen uitoefenen. De woordvoerders van deze drie partijen zijn van mening dat zij te weinig informatie krijgen.

De vertrouwelijkheid van de gegevens staat ook een echt debat met de regering in de weg. De Kamerleden verweten de regering gisteravond tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer dat moties die vorig jaar zijn ingediend over meer openheid, niet worden nagekomen.

Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) hield hen voor dat vertrouwelijkheid geboden is omdat Nederlandse leveranciers anders orders gaan missen vanwege concurrentie.