INLICHTINGEN

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap Bevordert de beoefening van de vaderlandse geschiedenis als wetenschap. Uitgaven: Kroniek, een jaarlijkse selectie van titels van in Nederland verschenen artikelen en boeken over vaderlandse geschiedenis; Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN), een historische tijdschrift. Inlichtingen: postbus 90406, 2509 LK Den Haag, (070) 3 14 03 63.

Koninklijke Bibliotheek (KB) Bewaart in principe alles wat in Nederland wordt gepubliceerd. Naast het Centraal Station van Den Haag. Open ma t/m vr 9-17, za 9-12, (070) 3 14 09 11.

Algemeen Rijksarchief (ARA). De archieven van de centrale overheid en het vroegere gewest Holland en van de VOC en WIC worden hier bewaard. Gevestigd in het KB-complex. Open di 9-21, wo t/m vr 9-17, za 9-12, (070) 3 31 54 99. Internet: http://www.archief.nl

Centraal Bureau voor Genealogie Documentatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Gevestigd naast het ARA. Openingstijden: ma t/m vr 9.30-16 en di 18-21.30, za 9-13. Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3 15 05 00.

Stichting Historisch Platform Geeft de Historische Almanak; adressengids voor historisch Nederland uit. Verder verzorgt de stichting het tweemaandelijkse Historisch Nieuwsblad (abonnement: 45 gulden per jaar). Inlichtingen: postbus 71975, 1008 ED Amsterdam, (020) 4 44 64 87.

Regionale Consulenten In zeven provincies kunnen vrijetijdshistorici bij regionale consulenten terecht met vragen over geschiedbeoefening in de regio.

N-Holland: (023) 5 31 84 36

Z-Holland: (070) 45 02 78

Zeeland: (0118) 36 89 20

Drenthe: (0592) 33 69 99

Utrecht: (030) 2 34 38 80

N-Brabant: (073) 6 14 61 93 Gelderland: (0575) 51 18 26

Internet Op de pagina Dutch History Resources on the Internet van de Leidse Universiteit zijn vele links te vinden. http://wwwlet.leidenuniv.nl/ history/ surf/ surf-vg.htm