Indonesië

GENÈVE, 26 JUNI. De VS hebben zich gisteren aangesloten bij een eerder verzoek van de Europese Unie en Japan aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een arbitragepanel in stellen in een conflict met Indonesië over bevoordeling van de Indonesische auto-industrie. (Reuter)