HISTOORIEN

Pieter Bor, Emanuel van Meteren en Pieter Cornelis Hooft staan aan de wieg van de vaderlandse geschiedschrijving. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog schrijven zij de contemporaine geschiedenis van het nog naamloze vaderland. Bor publiceert in 1595 zijn werk over de Nederlandse 'beroerten' (rechtsonder).

De maagd Belgica staat voor de Nederlanden, inclusief de Noordelijke. Van Meteren komt vier jaar later met zijn Belgische of Nederlantsche historie van onsen tijden. Linksonder is de titelpagina van de herziene versie uit 1647 afgebeeld; het woord 'Belgische' is uit de titel verdwenen. In 1642 publiceert Hooft zijn overzicht van de afgelopen tachtig jaar onder de titel Neederlandsche Histoorien (boven).