Geen integratie grote en kleine rechtbanken

DEN HAAG, 26 JUNI. De kantongerechten gaan op termijn samen met de arrondissementsrechtbanken. De rechtspraak op kleinschalige locaties blijft echter wel bestaan en zal mogelijk worden uitgebreid.

Dit schrijft minister Sorgdrager (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij komt hiermee terug op haar oorspronkelijke voorstellen voor een vergaande integratie van kantongerechten en rechtbanken. De kantonrechters hadden grote bezwaren tegen die plannen. Ze wezen erop dat zij bij uitstek “laagdrempelig” zijn voor de burgers staan. Ook de Tweede Kamer had twijfels over de voorstellen.

Volgens minister Sorgdrager houden haar nieuwe plannen “de essentie van de kantonrechtspraak” overeind. Met het uitwerken van de definitieve vorm van de rechtspraak wil zij wachten totdat zij advies heeft van een speciale commissie die onderzoek doet naar een betere bestuursvorm van de arrondissementsrechtbanken.

Minister Sorgdrager wil dat er regionaal georganiseerde gerechten komen die de rechtspraak organiseren in een nevenvestiging, een nevenzittingsplaats in een stad, of een hoofdvestiging. Haar plannen passen in het beleid om justitie 'in de buurt te brengen', vindt de bewindsvrouwe.

Sorgdrager kondigt verder aan op korte termijn de zogenoemde competentiegrens te verhogen, zodat de kantongerechtprocedure breder toegankelijk wordt. Het gaat hier om het bedrag beneden welke partijen bij de kantonrechter in civiele zaken in persoon kunnen procederen. Dat bedrag ligt nu op vijfduizend gulden. De verhoging moet nog nader worden bepaald.